Ливид:
1. Бензин уснаас хямдхан. 1 литр бензин 0,14 $
2. Шинээр гэрлэгсдэд 64 000 $ орон сууц авахад нь бэлэглэдэг
3. Боловсрол болон эмнэлгийн тусламж үнэгүй
4. Гэр бүлийн гишүүн бүрт 1 000 $ жилд өгдөг
5. Ажилшүйчүүдэд сард —

730 $.

6. НАТО-ийн бүх цэргийн базу

удыг хаасан

7. Сувилагчийн цалин — 1 000 $.
8. Шинээр төрсөн хүүхдэд 7 000 $ өгдөг.
9. Шинээр бизнес эрхэлэгчдэд

улсаас өгөх тусламж — 20 000 $.

10. Том хэмжээний татвар шимтгэлүүдийг болиулсан.
11. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь — 14 192 $
12. Гадаадад суралцах болон

kaddafi

эрдмийн зэрэг хамгаалахыг улсаас даадаг
13. Сүлжээ дэлгүүрүүд нь олон хүүхэдтэй айлд гол нэрийн бүтээгдэхүүнээ хямдралтай зардаг
14. Хугацаа нь дууссан бараа зарахад өндөр хэмжээний торгууль төлөх ба эрүүгийн хэрэгт ордог
15. Аптекууд зарим гол эмнүүдийг үнэгүй өгдөг
16. Эм дуурайлган хийвэл цаазаар авах ял авдаг
17. Байрны төлбөр гэж байдаггүй
18. Эрчим хүчний төлбөрийг ард түмэн төлдөггүй
19. Спиртын төрлийн зүйлийг хэрэглэх, зарах нь хориотой -“Хуурай дүрэм”
20. Орон сууц болон машин зээлээр авахад хүү төлдөггүй
21. Зуучлалын үйлчилгээ байдаггүй
22. Машин авахад 50%-ийг нь улсаас даадаг, цэргүүдэд 65%-ийг нь даадаг
23. Бүх гадаадын үйл ажиллагаатай байгууллагуудыг болиулсан

Зөвхөн Муаммарын үед Ливий

н зүүн хэсэгт орших негрүүд хүний эрх эдэлж байжээ. Тэрээр 40 жил төр барихад нь түүний эрх мэдэл 3 дахин өсч, хүүхдийн жилийн дундаж үхэл 9 дахин багасч, ард түмнийх нь дундаж наслалт 51,5-аас 74,5 нас болтлоо өссөн байна. Түүнчлэн Дэлхийн банкны системээс улсаа татсан нь өөр бусад 12 арабын орнуудад жишээ болсон байна

.

Сурталчилгаа