Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Хугацаа  Төсөвт        өртөг 2013 онд санхүүжих
I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ  216,172.4   203,258.3
I.1 Шилжих хөрөнгө оруулалт     22,112.3     13,682.8
I.1.1 Соёлын ордоны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/ 2012-2013       6,700.0       4,700.0
I.1.2 Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил /СБД/ 2012-2013       1,653.5           638.5
I.1.3 Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /СХД/ 2012-2013       1,211.4           500.0
I.1.4 Сэлбэ гол, Дунд голын  2.6 км үерийн далангийн  засвар шинэчлэл 2012-2013       5,652.1       3,918.3
I.1.5 Товчоодын байр 2012-2013       2,779.5           386.3
I.1.6 Цэвэр усны төв шугамын шинэчлэл 13 км /БНД/ 2012-2013       4,115.8       3,539.7
I.2 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт  194,060.1   189,575.5
I.2.1 АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ     37,108.1     32,623.5
I.2.1.1 “Зүүн Сэлбэ” орон сууцны хороолол доторх 0.6 км авто зам /Дамдинсүрэнгийн гудамжийг Нарны замтай холбох авто замыг шинээр барих/ /БЗД, 25-р хороо/ 2013       1,150.0       1,150.0
I.2.1.2 Нарны зам, Баянмонгол хорооллыг холбосон 0.2 км авто зам, автомашины нүхэн гарцын хамт /БЗД 26-р хороо/ 2013          900.0           900.0
I.2.1.3 Олимпийн гудамжны шинэчлэлт  1.1 км /СБД, 1-р хороо/ 2013       1,350.0       1,350.0
I.2.1.4 Дандарбаатарын гудамжны шинэчлэлт /Цайзын уулзвараас Эскадрилын хөшөө хүртэлх/  0.9 км  /БЗД, 16, 22-р хороо/ 2013       1,100.0       1,100.0
I.2.1.5 Шүүхийн гудамжнуудын авто замын шинэчлэлт 1.0 км  /БГД/ 2013          850.0           850.0
I.2.1.6 Сөүлийн гудамжны Гранд Плазагийн уулзварын шинэчлэлт  1916.7 м2  /БГД, 3-р хороо/ 2013          700.0           700.0
I.2.1.7 Доржийн гудамжийг шинэчлэхтэй холбогдуулан гэрэлтүүлгийг шинэчлэх /Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш-Цайз зах хүртэлх  2.8 км авто замд/ 2013       1,302.6 1302.6
I.2.1.8 Сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто зам  /СБД/ 2013       3,150.0       3,150.0
I.2.1.9 Цагаан давааны хогийн цэг хүрэх хайрган хучилттай авто зам 1.66 км /БЗД/ 2013          500.0           500.0
I.2.1.10 Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үeрийн далан хүртэлх, Өгөөмөр захын баруун хойд талаас Нарантуул ОУХТ хойд хаалга, Халдвартын автобусны эцсийн зогсоол  хүртэлх авто замуудыг шинээр барих БЗД, 14-р хороо /2.1км/ 2013       3,520.0       3,520.0
I.2.1.11 Энхтайваны өргөн чөлөөнөөс Сэлбийн баруун эргээр Бээжингийн гудамж хүрэх 0.7 км авто зам 2013          900.0           900.0
I.2.1.12 Түр гүүр /өргөн 7.35м, урт 300 у/м/ /Онцгой байдлын нөхцөлд болон барилгын ажлын явцад авто замын хөдөлгөөний саадгүй байдлыг хангах/ 2013       5,000.0       5,000.0
I.2.1.13 Гэмтлийн эмнэлэгийн замаас баруун тийш  1-р хорооллын арын замтай холбогдох 1.2 км авто зам /СХД/ 2013       1,200.0       1,200.0
I.2.1.14 Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ 2013     11,000.0       6,515.4
I.2.1.15 Авто замын түгжрэл ихтэй газруудад явган хүний гүүрэн гарц  барих /төвийн 6 дүүрэгт/ 2013       4,485.5       4,485.5
I.2.2 ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ      2,000.0       2,000.0 
I.2.2.1 Гачууртын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажил 600м /БЗД/ 2013          800.0           800.0
I.2.2.2 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын шинэчлэлт 2013      1,200.0       1,200.0
I.2.3 ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ    44,918.7     44,918.7 
I.2.3.1 Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 2013    40,000.0    40,000.0
I.2.3.2 Ханын материал орчмын орон сууцны хороололд шинээр хийгдэх  усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил /СХД, цэвэр усны ф110-400мм голчтой 5.6км шугам, бохир усны ф150-200мм голчтой 4.6 км/ 2013      2,818.7       2,818.7
I.2.3.3 Оргил сувилалын орчимд 10 кВ-ын хувиарлах байгууламж барих 2013          900.0           900.0
I.2.3.4 Стадион  орчимд 6 кВ-ын хувиарлах байгууламж барих 2013          900.0           900.0
I.2.3.5 Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах ажил 2013         300.0           300.0
I.2.4 НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦАА       2,845.5       2,845.5 
I.2.4.1 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын  албаны хэрэгцээний автомашин 2013            68.3            68.3
I.2.4.2 Өмчийн харилцааны газрын конторын барилгын гадна, дотор засвар 2013            48.5            48.5
I.2.4.3 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн түүхий эдийн нөөц нэмэгдүүлэхэд шаардагдах техникийн шинэчлэлт 2013          836.7           836.7
I.2.4.4 Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 2013      1,100.0       1,100.0
I.2.4.5 Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын үйлдвэрт 91м салаа төмөр зам 2013            80.0             80.0
I.2.4.6 Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын үйлдвэрт үйлдвэрлэлийн түүхий эд хадгалах саравч 2013          112.0           112.0
I.2.4.7 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажилчдын ажлын байрны барилга 2013          600.0           600.0
I.2.5 ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙ       8,750.0       8,750.0
I.2.5.1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил 2013       3,000.0       3,000.0
I.2.5.2 Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлт 2013       1,500.0       1,500.0
I.2.5.3 Орон сууцны хорооллын доторх шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил 2013       2,000.0       2,000.0
I.2.5.4 Орон сууцны хорооллын доторх инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажил 2013       2,000.0       2,000.0
I.2.5.5 Гэр хорооллын ус түгээх цэг  /10ш/ 2013          250.0           250.0
I.2.6 НИЙТИЙН ТЭЭВЭР     28,800.0     28,800.0
I.2.6.1 Нийтийн тээврийн  том, дунд оврын автобусны  парк шинэчлэлт 2013     25,000.0     25,000.0
I.2.6.2 Нийтийн тээврийн үйчилгээний автобусны эцсийн зогсоолыг тохижуулах /5ш/ 2013       1,200.0       1,200.0
I.2.6.3 Таксины зориулалтын зогсоол байгуулах /5ш/ 2013          100.0           100.0
I.2.6.4 Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл дуобус, монбус угсарч үйлдвэрлэх /10ш/ 2013      2,100.0       2,100.0
I.2.6.5 Цахилгаан тээвэр компаний автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга 2013          300.0           300.0
I.2.6.6 Цахилгаан суудлын автомашин угсрах  /5ш/ 2013          100.0           100.0
I.2.7 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ     22,852.0     22,852.0
I.2.7.1 Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолборын барилга  20ш 2013     12,330.0     12,330.0
I.2.7.2 Нийслэлийн Цагдаагийн газрын хөдөлгөөнт болон явган эргүүлд автомашины парк шинэчлэлт хийх   /75 автомашин/ 2013       1,350.0       1,350.0
I.2.7.3 Нийслэл дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн автомашины парк шинэчлэлт 2013          972.0           972.0
I.2.7.4 Хайлаастын Цагдаагийн  хэлтсийн барилга  /ЧД/ 2013       1,500.0       1,500.0
I.2.7.5 Баянхошууны цагдаагийн  хэлтсийн барилга /СХД/ 2013       1,500.0       1,500.0
I.2.7.6 Яармаг, Нисэхийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ХУД/ 2013       1,500.0       1,500.0
I.2.7.7 Сансарын цагдаагийн хэлтсийн барилга  /БЗД/ 2013       1,500.0       1,500.0
I.2.7.8 Дамбадаржаагийн цагдаагийн хэлтсийн барилга  /СБД/ 2013       1,500.0       1,500.0
I.2.7.9 Галын автомашин цэнэглэх худаг 2ш /БГД, ХУД/ 2013            50.0             50.0
I.2.7.10 Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харьяа ангиудын гамшиг ослын үед хэрэглэх цахилгааны хөдөлгөөнт нөөц эх үүсвэр /3ш/ 2013          100.0           100.0
I.2.7.11 Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрын гэрээт тасгийн микроавтобус, автомашин /3ш/ 2013          150.0           150.0
I.2.7.12 Тохижилт үйлчилгээний автомашинуудад GPS хяналтын систем нэвтрүүлэх 2013          350.0           350.0
I.2.7.13 Иргэдэд зориулсан хөдөлгөөнт интернетийн бүсүүд бий болгох 2013            20.0             20.0
I.2.7.14 Иргэдэд зориулж “Mobile UB guide” програм хангамжийг нэвтрүүлэх 2013            30.0             30.0
I.2.8 НИЙГМИЙН САЛБАР    15,955.8     15,955.8 
I.2.8.1 Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах 2013      1,000.0      1,000.0
I.2.8.2 “Шинэ Хан-Уул” төсөл 2013          810.0           810.0
I.2.8.3 Усан спорт сургалтын төвийн барилгын урсгал засвар 2013          146.0           146.0
I.2.8.4 Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн барилгын  их засварын ажил 2013         627.3          627.3
I.2.8.5 Улаанбаатар хотын чуулгын барилгын засварын ажил 2013         555.7          555.7
I.2.8.6 Улаанбаатар номын сангийн барилгын их засварын ажил 2013         516.8          516.8
I.2.8.7 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга    /ЧД, 1-р хороо/ 2013      1,600.0      1,600.0
I.2.8.8 Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх 2013         400.0          400.0
I.2.8.9 Төрийн албан хаагч, гачигдалтай иргэдэд орон сууцны дэмжлэг 2013      1,000.0      1,000.0
I.2.8.10 20, 40-р сургуулиудын давхрын өргөтгөл  /БГД/ 2013      1,100.0      1,100.0
I.2.8.11 Шинээр баригдаж буй Эрүүл мэндийн төвийн  тавилга, тоног төхөөрөмж  /БГД/ 2013         450.0          450.0
I.2.8.12 Цэцэрлэгийн барилга 2ш /ХУД  8, 15-р хороо/ 2013      1,550.0      1,550.0
I.2.8.13 Жишиг бага сургуулийн барилга 3ш /ЧД/ 2013      1,550.0      1,550.0
I.2.8.14 Цэцэрлэгийн барилга 2ш /БЗД  19, 23-р хороо/ 2013      1,550.0      1,550.0
I.2.8.15 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /СБД/ 2013         800.0          800.0
I.2.8.16 Жишиг бага сургуулийн барилга /СБД, Бэлх, Сэлх/ 2013         750.0          750.0
I.2.8.17 Цэцэрлэгийн барилга  /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013      1,450.0      1,450.0
I.2.8.18 Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /СХД, 11-р хороо/ 2013           50.0            50.0
I.2.8.19 Тохижилтын ажил /БЗД 3-р хороо/ 2013           50.0            50.0
I.2.9 БАРИЛГА ХОТ,  БАЙГУУЛАЛТ    30,830.0     30,830.0 
I.2.9.1 Хот байгуулалтын болон барилга байгууламжийн зураг, хаяг дугаарыг нэгдсэн стандартаар хэвлэх, олшруулах төхөөрөмж 2013 130.0 130.0
I.2.9.2 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх, паспортжуулах ажил /150 барилга/ 2013 700.0 700.0
I.2.9.3 Шинээр барих барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто замын зураг төсөв, ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил 2013 10,000.0 10,000.0
I.2.9.4 Газар чөлөөлөх нөхөн олговор 2013     20,000.0     20,000.0
II ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ     15,527.9     15,527.9
     II.1 Замын засвар, арчлалтын ажил     14,393.3     14,393.3
II.1.1 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засвар 2013       4,360.0       4,360.0
II.1.2 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2013       3,204.9       3,204.9
II.1.3 Хотын захын 10 гол гудамжуудын авто зам, замын байгууламжийн байнгын засвар, арчлалтын ажил 2013       3,000.0       3,000.0
II.1.4 Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил 2013          600.0           600.0
II.1.5 Авто замын тэмдэгийн ажил 2013          150.0           150.0
II.1.6 Авто замын тэмдэглэгээний  ажил 2013       1,000.0       1,000.0
II.1.7 Авто замын тоноглолын ажил 2013          500.0           500.0
II.1.8 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засварын ажил 2013          150.0           150.0
II.1.9 Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд зориулалтын зогсоол  гаргах 2013          150.0           150.0
II.1.10 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2013          167.2           167.2
II.1.11 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2013            21.6             21.6
II.1.12 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2013          159.6           159.6
II.1.13 Замын гэрэл дохионы засвар, арчлалтын ажил /ЗХУТөв/ 2013          930.0           930.0
II.2  БУСАД       1,134.6       1,134.6
II.2.1 АХБ-ны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төсөл”-ийн Улаанбаатар хотын авто замыг сайжруулах дэд төсөлд  хотын хариуцах хөрөнгө 2013          364.6           364.6
II.2.2 Улаанбаатар  хотын гол гудамж замын болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого 2013            20.0             20.0
II.2.3 Хотын гол болон туслах гудамж замуудын ТАТ тогтоох, паспортжуулах /60 км/ 2013          120.0           120.0
II.2.4 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2013          130.0           130.0
II.2.5 Магадлашгүй ажил 2013          500.0           500.0
НИЙТ  231,700.3   218,786.2 
Сурталчилгаа